.:: Akty prawne ::.

 

§  Regulamin Rady Osiedla

§  Regulamin Rady Nadzorczej

§  Regulamin Zarządu Spółdzielni
 

§  Regulamin porządku domowego

  

§  Regulamin rozliczania kosztów c. o.  - do 31.08.2017 r.

 

§  Nowy regulamin rozliczania kosztów c. o. – od 01.09.2017 r.

 

§  Regulamin budowy garaży

 

§  Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami

mieszkaniowymi