.:: Akty prawne ::.

 

§  Regulamin porządku domowego

 

§  Regulamin rozliczania kosztów c. o.

- Aneks nr 1 do Regulaminu

- Aneks nr 2 do Regulaminu

- Uchwała RN uchylająca Aneks nr 2

 

§  Regulamin budowy garaży

- Aneks nr 1 do Regulaminu

 

§  Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami

mieszkaniowymi