.:: Akty prawne ::.

 

§  Regulamin porządku domowego

 

§  Regulamin rozliczania kosztów c. o.

 

§  Regulamin budowy garaży

 

§  Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami

mieszkaniowymi