.:: Strona główna ::.

 

Witamy na stronie internetowej  
Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej "ODRA"
w Oławie.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00.

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „ODRA” w Oławie, działając na podstawie
§ 39 ust.1 oraz § 66 ust. 1 pkt 13 Statutu Spółdzielni, zwołuje Walne Zgromadzenie Członków (w czterech częściach),
w dniach od 19 do 22 czerwca 2017 r

 

Obrady poszczególnych części Walnego Zgromadzenia odbędą się wg poniższego terminarza:

 

Część   I  Walnego Zgromadzenia   – 19 czerwca 2017 r. godz. 1700, Szkoła Podst. Nr 8 Osiedle im. J. Sobieskiego - w całości

 

Część  II  Walnego Zgromadzenia  – 20 czerwca 2017 r. godz. 17:00, Klub „Parnas” Osiedle im. B. Chrobrego-  w całości

 

Część   III Walnego Zgromadzenia – 21 czerwca 2017 r. godz. 17:00, Klub „Parnas” Osiedle im. J. Kasprowicza - w całości

   

Część   IV  Walnego Zgromadzenia – 22 czerwca 2017 r. godz. 17:00, Klub „Parnas” członkowie oczekujący

 

więcej

 

 

Przetarg na najem lokali użytkowych

więcej

 

Najem dodatkowego pomieszczenia – Sportowa 56

więcej

 

 

Zmiany w opłatach za użytkowanie lokali mieszkalnych
od 1-04-2017 r.

 więcej

 

 

Statut Spółdzielni Mieszkaniowej po zmianach –
teks jednolity

więcej

 

 

Sprawozdanie finansowe za rok 2016 oraz opinia
niezależnego biegłego rewidenta

więcej

 

 

Oświadczenie aktualizujące liczbę osób
w lokalu mieszkalnym

więcej

 

 

Wniosek o udostępnienie dokumentów

więcej

 

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: C:\Zmiany strony\480x180_7zł.gif

 

Nasz adres:

SM L-W "ODRA"
ul. 1 Maja 22
55-200 Oława

tel.+48 71 303 93 51
fax.+48 71 313 38 33


E-mail :poczta@smodra.pl

Aby uzyskać telefony awaryjne kliknij tutaj.

Serdecznie zapraszamy!