.:: Strona główna ::.

 

Witamy na stronie internetowej  
Spółdzielni Mieszkaniowej
Lokatorsko - Własnościowej "ODRA" w Oławie.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku
do piątku w godzinach 7.00-15.00.

Numery głównych kont bankowych Spółdzielni:

Bank Spółdzielczy - 61 9585 0007 0010 0002 3650 0001

Santander BP S.A. 33 1090 2428 0000 0006 1400 0144

 

 

PRZETARGI NA ROBOTY BUDOWLANE

Więcej

 

 

WOLNE STANOWISKO PRACY - KONSERWATOR

 

Więcej

 

 

WOLNE LOKALE USŁUGOWE

 

Więcej

 

W dniu 27.10.2020 r. wprowadzono
aneksem nr 2 zmianę Regulaminu rozliczania kosztów energii cieplnej

więcej

 

KONKURS PLASTYCZNY

 

DZIĘKUJEMY ZA PRACE PLASTYCZNE, KTÓRE WPŁYNEŁY DO NAS Z OKAZJI 55 LAT SPÓŁDZIELNI.

PRZYSTĘPUJEMY DO ICH OCENY.
JESZCZE RAZ DZIĘKUJEMY ZA ZAINTERESOWANIE NASZYM KONKURSEM.

 

PONIŻEJ PLIK MULTIMEDIALNY Z PRACAMI KONKUROSWYMI

 

OGLĄDAJ – PLIK.MP4

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „ODRA” w Oławie, działając zgodnie z ustawą z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacjami kryzysowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020r., poz. 568) informuje, że Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, zgodnie z art. 90 w/w ustawy zostanie zwołane w ciągu 6 tygodni od dnia odwołania stanu epidemii.

 

W związku z tym Zarząd Spółdzielni zwołując Walne Zgromadzenie będzie opierał się na w/w ustawie oraz z zachowaniem porządku określonego w Statucie Spółdzielni.

                                                            

W dniu 23.04.2020 r. wprowadzono
aneksem nr 1 zmianę Regulaminu rozliczania kosztów energii cieplnej

więcej

Dokumenty członkowskie SM

więcej

Zasady segregacji odpadów

 

więcej

Wolne lokale usługowe do wynajęcia

 

więcej

 

Wniosek o udostępnienie dokumentów

więcej

 

 

Oświadczenie aktualizujące liczbę osób

więcej

 

UBEZPIECZENIE MIESZKANIA PRZY CZYNSZU

 

Nasz adres:

SM L-W "ODRA"
ul. 1 Maja 22
55-200 Oława

tel.+48 71 303 93 51
fax.+48 71 313 38 33

E-mail :
sekretariat@smodra.pl

Aby uzyskać telefony awaryjne kliknij tutaj.

Serdecznie zapraszamy!