.:: Strona główna ::.

 

Witamy na stronie internetowej  
Spółdzielni Mieszkaniowej
Lokatorsko - Własnościowej "ODRA" w Oławie.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku
do piątku w godzinach 7.00-15.00.

Numery głównych kont bankowych Spółdzielni:

Bank Spółdzielczy - 61 9585 0007 0010 0002 3650 0001

Santander BP S.A. 33 1090 2428 0000 0006 1400 0144

 

 

Konkurs na pomieszczenie po zsypach

Chrobrego 20-20F

 

Więcej

 

Zmiany w Regulaminie rozliczania kosztów ciepłej wody użytkowej

Informacja

 

Uchwała RN

 

Akcja informacyjna

„Umów wizytę w urzędzie skarbowym”

Więcej

SZANOWNI PAŃSTWO

 

Mając na uwadze wzrost zagrożenia spowodowanego rozprzestrzenianiem się KORONAWIRUSA SARS – Co V – 2 oraz dbając o bezpieczeństwo naszych Mieszkańców

i Pracowników wszelkie sprawy związane z realizacją powierzonych nam zadań prosimy o załatwianie drogą telefoniczną lub mailową.

 

Tel. kontaktowe:

Dział księgowości – czynsze         71 303 93 58

Dział Techniczny                          71 303 90 61

Adm. Osiedla Kasprowicza         71 303 93 57

Adm. Chrobrego                           71 303 90 66

Adm. Sobieskiego                         71 313 82 91

Zakład Gospodarki Cieplnej               71 313 29 59

Sekretariat                                            71 303 93 51

 

Wszelką korespondencję należy wrzucić do skrzynki umieszczonej przed wejściami do biur.

Wnioski na dodatki mieszkaniowe po wypełnieniu zostaną oddane Państwu do skrzynki pocztowej lub adres korespondencyjny.

Zalecamy maksymalne ograniczenie osobistych wizyt

w siedzibie Spółdzielni.

 

Liczymy na Państwa wyrozumiałość.

 

 

WOLNE STANOWISKO PRACY - KONSERWATOR

 

Więcej

 

 

WOLNE LOKALE USŁUGOWE

 

Więcej

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „ODRA” w Oławie, działając zgodnie z ustawą z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacjami kryzysowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020r., poz. 568) informuje, że Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, zgodnie z art. 90 w/w ustawy zostanie zwołane w ciągu 6 tygodni od dnia odwołania stanu epidemii.

 

W związku z tym Zarząd Spółdzielni zwołując Walne Zgromadzenie będzie opierał się na w/w ustawie oraz z zachowaniem porządku określonego w Statucie Spółdzielni.

                                                            

Dokumenty członkowskie SM

więcej

Zasady segregacji odpadów

 

więcej

 

Wniosek o udostępnienie dokumentów

więcej

 

 

Oświadczenie aktualizujące liczbę osób

więcej

 

UBEZPIECZENIE MIESZKANIA PRZY CZYNSZU

 

Nasz adres:

SM L-W "ODRA"
ul. 1 Maja 22
55-200 Oława

tel.+48 71 303 93 51
fax.+48 71 313 38 33

E-mail :
sekretariat@smodra.pl

Aby uzyskać telefony awaryjne kliknij tutaj.

Serdecznie zapraszamy!