.:: Ogłoszenia::.

 

 

 

DO POBRANIA

 

1. Deklaracja przystąpienia do Spółdzielni

2. Wniosek o zarejestrowanie na członka

3. Wypowiedzenie członkostwa

4. Wniosek o przekształcenie lokalu mieszkalnego

5. Wniosek o przekształcenie garażu

6. Wypis z dowodu osobistego

7. Oświadczenie o rezygnacji z książeczki

8. Wniosek o zwrot nadpłaty

9. Oświadczenie o otrzymaniu książeczki opłat

10.                Wniosek o przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną