.:: Ogłoszenia::.

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa

„ODRA” w Oławie, ul. 1 Maja 22, 55-200 Oława

OGŁASZA  PRZETARG

na ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu  mieszkalnego

położonego ­w Oławie przy Pl. Szymanowskiego 26/9.

 

Mieszkanie o pow. użytkowej 47,70 m2  składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju, położone na IV piętrze budynku wielolokalowego.

 

Wymagany wkład budowlany wynosi 136.100,00 złotych.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 12 czerwca 2018 r. (wtorek) o godz. 1000 w Klubie Spółdzielczym „Parnas” w Oławie przy ul. 1 Maja 13.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 6.805,00 złotych na konto Spółdzielni: 33 1090 2428 0000 0006 1400 0144 BZ WBK O/OŁAWA w terminie najpóźniej do dnia 11 czerwca 2018 r. , oraz złożenia pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem technicznym mieszkania i świadectwem charakterystyki energetycznej części budynku. Wysokość jednego postąpienia wynosi 500,00 zł. Osoba wygrywająca przetarg jest zobowiązana w terminie 30 dni od daty przetargu wpłacić na konto Spółdzielni kwotę wylicytowaną w przetargu. Wpłacone wadium przez wygrywającego zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Oferentom, którzy nie wygrali przetargu wpłacone wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu na podane konto bankowe. Wadium przepada na rzecz Spółdzielni, gdy wygrywający przetarg nie dopełni formalności  podanych wyżej lub odstąpi od zawarcia umowy o przeniesienie prawa odrębnej własności lokalu. Zawarcie notarialnej umowy przeniesienia prawa odrębnej własności lokalu nastąpi w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty wpłacenia na konto Sp-ni wartości  kwoty wylicytowanej. Opłata notarialna i wieczystoksięgowa wynosi ok. 1.500,00 zł.

 

Celem zarejestrowania się w Spółdzielni na podstawie w/w „Umowy” należy zgłosić się do biura Spółdzielni dz. członkowsko-mieszkaniowy p. nr 7.

 

Informacje w sprawie lokalu i klucze znajdują się w Administracji Osiedla Sobieskiego, Oława,
pl. Szymanowskiego 17, tel. 71 313 82 91.

 

 

Do pobrania:

 

Regulamin przetargu

 

Schemat mieszkania

 

Oświadczenie