.:: Ogłoszenia::.

 

 

INFORMACJA

 

dotyczy nabywania członkostwa przez małżonków

 

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Odra” w Oławie uprzejmie zawiadamia, że na podstawie art. 3 ust. 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. o zmianie ustawy
o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze  (Dz.U z 2017r. poz.1596), członkami spółdzielni są oboje małżonkowie, jeżeli prawo do lokalu przysługuje wspólnie.

W związku z powyższym, Spółdzielnia prosi o potwierdzenie powyższego stanu prawnego, które przyśpieszy postępowanie nabycia członkostwa przez współmałżonków. Nie wiąże się to
z dodatkowymi opłatami.

Prosimy o zgłaszanie się do biura Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. 1 Maja 22,  pokój nr 7. Szczegółowych informacji można uzyskać telefonicznie pod numerem 71 303 93 52.