.:: Ogłoszenia::.

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „ODRA"
ul. 1 Maja 22, 55 – 200 Oława
tel. 71 303 90 61

 

OFERTA PRACY NA STANOWISKO:

Kierownik Działu Techniczno-Eksploatacyjnego

 

Zakres wykonywanej pracy

-         organizowanie i kierowanie pracą Działu Techniczno-Eksploatacyjnego,

-         organizowanie i nadzór nad terminowym przeprowadzaniem wszystkich wymaganych przeglądów technicznych w Spółdzielni,

-         kontrola wykonawstwa robót zlecanych przez Spółdzielnię,

-         przygotowywanie i uczestniczenie w przetargach dot. robót inwestycyjnych, remontowych i eksploatacyjnych,

-         nadzór merytoryczny nad umowami oraz prowadzonymi robotami budowlanymi,

-         przygotowywanie kosztorysów ofertowych dot. budowlanych,

-         nadzorowanie zlecanych robót budowlanych i ich rozliczanie,

-         kontrola książek obiektów budowlanych.

 

Wymagania stawiane kandydatom:

-         wykształcenie techniczne budowlane wyższe lub średnie

-         uprawnienia budowlane, przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

-         wiedza w zakresie projektowania, kosztorysowania, realizacji inwestycji i remontów

-         wiedza w zakresie Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi – rozliczanie kosztów

-         znajomość prawa budowlanego i prawa spółdzielczego

-         doświadczenie w pracy w spółdzielczości mieszkaniowej

-         dobra znajomość obsługi komputera  pakietu MS Office,

-         minimum 3-letnie doświadczenie w kierowaniu zespołem pracowniczym

 

Kandydat składa następujące dokumenty:

-         Podanie

-         CV

 

Oferujemy:

-         pracę w dużej spółdzielni mieszkaniowej w Oławie,

-         stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

-         atrakcyjne warunki zatrudnienia (godziny pracy, podnoszenie kwalifikacji zawodowych).

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji w terminie do 22.12.2017 r. na adres Spółdzielni: ul 1 Maja 22, 55-200 Oława lub drogą mailową na adres sekretariat@smodra.pl Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie Ustawą z dn. 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych z póź. zm.".