.:: Ogłoszenie ::.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa

„ODRA” w Oławie, ul. 1 Maja 22, 55-200 Oława

 

OGŁASZA I PRZETARG

 

na ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu  mieszkalnego
położonego w Oławie przy ulicy 1 Maja 26A/16

 

Mieszkanie o pow. użytkowej 27,50 m2   składa się z 1 pokoju, przedpokoju                         z aneksem kuchennym i łazienki z w.c., położone na IV piętrze budynku wielolokalowego.

 

Wymagany wkład budowlany wynosi  71.800,00 zł.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 10 października 2017 r. (wtorek) o godz. 1000
w Klubie Spółdzielczym „Parnas” w Oławie przy ul. 1 Maja 13.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 3.590,00 zł  na konto Spółdzielni: 33 1090 2428 0000 0006 1400 0144 BZ WBK O/OŁAWA w terminie najpóźniej do dnia 10 października 2017 r. do godz. 930  , oraz złożenia pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem technicznym mieszkania i świadectwem charakterystyki energetycznej części budynku.

Wysokość jednego postąpienia wynosi 500,00 zł. Osoba wygrywająca przetarg jest zobowiązana w terminie 30 dni od daty przetargu wpłacić na konto Spółdzielni kwotę wylicytowaną w przetargu. Wpłacone wadium przez wygrywającego zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Oferentom, którzy nie wygrali przetargu wpłacone wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu na podane konto bankowe. Wadium przepada na rzecz Spółdzielni, gdy wygrywający przetarg nie dopełni formalności  podanych wyżej lub odstąpi od zawarcia umowy o przeniesienie prawa odrębnej własności lokalu. Zawarcie notarialnej umowy przeniesienia prawa odrębnej własności lokalu nastąpi w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty wpłacenia na konto Sp-ni wartości rynkowej lokalu lub kwoty wylicytowanej. Opłata notarialna i wieczystoksięgowa wynosi ok. 1.100,00 zł.

 

Klucze do w/w lokalu znajdują się w Administracji Osiedla Kasprowicza,
ul. 1 Maja 22 p. nr 1, tel. 71 303 93 57.

 

Zarząd Spółdzielni informuje, że przetarg może być unieważniony bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania bez prawa dochodzenia roszczeń wobec Spółdzielni .

 

Do pobrania:

 

Regulamin przetargu

 

Schemat mieszkania

 

Oświadczenie