.:: Wysokość opłat ::.

 

Podstawowe składniki opłat ( w złotych miesięcznie ) za używanie lokali

w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „ODRA”
w Oławie obowiązujące w 2017 r.

 

L.p.

WYSZCZEGÓLNIENIE

Stawka dotych. w [zł]

Stawka od 01-01-17
w [zł]

Wskaźnik wzrostu w [%]

Stawka od 01-04-17
w [zł.]

Wskaźnik wzrostu w %

5:4

6:3

1

2

3

4

5

6

7

OPŁATA ZA UŻYTKOWANIE LOKALI:

 

 

 

 

 

1

Opłata eksploatacyjna dla członków spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych

3,10

3,10

100,00

3,15

101,60

Opłata eksploatacyjna dla członków spółdzielni, będących właścicielami lokali mieszkalnych

Opłata eksploatacyjna dla członków spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali użytkowych,+ podatek VAT

Opłata eksploatacyjna dla członków spółdzielni, będących właścicielami lokali użytkowych +  podatek VAT

w tym:

 

 

 

 

 

 fundusz remontowy

1,30

1,30

100,00

1,30

100,00

 opłata eksploatacyjna

1,80

1,80

100,00

1,85

102,80

2

Opłata eksploatacyjna dla osób niebędących członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali mieszkalnych

3,49

3,49

100,00

3,55

101,70

Opłata eksploatacyjna dla właścicieli lokali mieszkalnych niebędących członkami spółdzielni

Opłata eksploatacyjna dla osób niebędących członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali użytkowych,+ podatek VAT

Opłata eksploatacyjna dla właścicieli lokali użytkowych niebędących członkami spółdzielni  + podatek VAT

w tym:

 

 

 

 

 

Fundusz remontowy

1,30

1,30

100,00

1,30

100,00

Opłata eksploatacyjna

2,19

2,19

100,00

2,25

102,70

3

Opłata eksploatacyjna dla lokali socj.3M17

0,90

0,90

100,00

0,90

100,00

4

Zaliczka na opłatę za centralne ogrzewanie:

 

 

 

 

 

Za lokale mieszkalne nieopomiarowane

3,36

3,36

100,00

3,36

100,00

Za lokale użytkowe nieopom (stawka netto)

4,92

4,92

100,00

4,92

100,00

5

Zaliczka na opłatę za centralne ogrzewanie zakupione dla węzła przy ul. Kamiennej

3,90

3,90

100,00

3,90

100,00

6

Zaliczka na opłatę za centralne ogrzewanie własne opomiarowane przy ul. B.Chrobrego

3,36

3,36

100,00

3,36

100,00

7

Opłata eksploatacyjna za garaż powiększona o podatek VAT

22,00

22,00

100,00

23,00

104,50

8

Opłata eksploatacyjna za garaż wyodrębniony powiększona o podatek VAT

6,85

6,85

100,00

6,85

100,00

9

Opłata za dodatkową powierzchnię

5,00

5,00

100,00

5,00

100,00

10

Opłata za dźwigi osobowe

10,65

10,65

100,00

10,65

100,00

11

Opłata za domofon

0,95

0,95

100,00

1,10

115,80

12

Opłata za dzierżawę pojemników

0,05

0,05

100,00

0,05

100,00

13

Opłata zw.z dział.społecz.,oświat,kultural. dla członków  Sp-ni, którym przysługują społdzielcze prawa do lokali  mieszkalnych

0,05

0,05

100,00

0,05

100,00

 

 

 

W związku ze zmianą od 1 stycznia 2017 r. wysokości minimalnego wynagrodzenia

    Zarząd Spółdzielni zatwierdził nową wysokość udziału i wpisowego.

  

 Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują opłaty w wysokości:

 

·         wpisowe                     300,00 zł,

·         udział                         500,00 zł.

    Razem wpisowe i udział    800,00 zł.

 

     Archiwum opłat:         

    

·                opłaty obowiązujące w 2014 r.

·                opłaty obowiązujące w 2015 r.

·                opłaty obowiązujące w 2016 r.