.:: Przetargi –Rob. Budowlane ::.

 

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO -WŁASNOŚCIOWA

„ODRA” 55-200 Oława,  ul. 1 Maja  22

 

Ogłasza przetarg nieograniczony i zaprasza do składania pisemnych ofert na wykonanie niżej wymienionych prac w budynkach administrowanych przez Spółdzielnię:

 

Lp

Zadanie do przetargu

1.

Wymiana papy oraz obróbek dekarskich na garażach i budynkach spółdzielni

 

1. SIWZ

2. Formularz

3. Wykaz robót

 

 

2.

Utwardzenie terenu pod osłony śmietnikowe

 

1. SIWZ

2. Formularz

3. Wykaz robót

4. Przedmiar

 

 

Regulamin przetargu na roboty budowlane

 

 

1)      Oferty należy składać w sekretariacie zamawiającego przy ul. 1 Maja 22
w Oławie w terminie do 12 lipca 2018 r. do godziny 14³º.

2)      Dodatkowe informacje można uzyskać w Dziale Techniczno – Eksploatacyjnym Spółdzielni   pod nr tel. 71 303 -90- 69 lub 71 303-90-67

3)      Komisja przetargowa dokona otwarcia ofert w dniu 13 lipca 2018 r.
o godz. 10ºº w klubie Parnas przy ul. 1 Maja 13 i przystąpi do ich  rozpatrzenia.

4)      Zastrzegamy sobie prawo do swobodnego wyboru oferenta oraz prowadzenia

 dodatkowych negocjacji z oferentami.

5)      Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.