.:: Przetargi –Rob. Budowlane ::.

 

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO -WŁASNOŚCIOWA

„ODRA” 55-200 Oława,  ul. 1 Maja  22

 

Ogłasza przetarg nieograniczony i zaprasza do składania pisemnych ofert na wykonanie niżej wymienionych prac w budynkach administrowanych przez Spółdzielnię:

 

Lp

Zadanie do przetargu

1

Docieplenie elewacji oraz przebudowa istniejących balkonów w budynku, mieszkalnym przy ul. Chopina 19-44 w Oławie

 

1. SIWZ

2. Formularz

3. Wykaz robót

4. Dokumentacja

5. Przedmiar

2

Remont instalacji WLZ

 

1. SIWZ

2. Formularz zadanie nr 1

3. Wykaz robót zad. nr 1

4. Dokumentacja zad. Nr 1

 

 

2. Formularz zadanie nr 2

3. Wykaz robót zad. nr 2

4. Dokumentacja zad. Nr 2

3

Malowanie klatek schodowych

 

1. SIWZ

2. Formularz

3. Wykaz robót

4

Przebudowa drogi wewnętrznej na osiedlu przy ulicy

Chrobrego 71, 77-79 wraz z przebudową placu postojowego

i innymi urządzeniami budowlanymi

 

1. SIWZ

2. Formularz

3. Wykaz robót

4. Dokumentacja

5. Przedmiar

 

 

 

 

1)      Oferty należy składać w sekretariacie zamawiającego przy ul. 1 Maja 22
w Oławie w terminie do 18 maja 2022 r. do godziny 14³º.

2)      Dodatkowe informacje można uzyskać w Dziale TE  pod nr tel. 71 303 -90- 69

3)      Komisja przetargowa dokona otwarcia ofert w dniu 19 maja 2022 r.  i przystąpi do ich  rozpatrzenia.

1)      Zastrzegamy sobie prawo do swobodnego wyboru oferenta oraz prowadzenia

 dodatkowych negocjacji z oferentami.

2)      Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

Do pobrania:

Regulamin przetargu na roboty budowlane

Klauzula informacyjna RODO