.:: Przetargi –Rob. Budowlane ::.

 

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO -WŁASNOŚCIOWA

„ODRA” 55-200 Oława,  ul. 1 Maja  22

 

Ogłasza przetarg nieograniczony i zaprasza do składania pisemnych ofert na wykonanie niżej wymienionych prac w budynkach administrowanych przez Spółdzielnię:

 

 

Lp

Zadanie do przetargu

1

Przeglądy okresowe budynków

 

1. SIWZ

2. Formularz

3. Wykaz robót

 

2

Malowanie klatek schodowych

 

1. SIWZ

2. Formularz

3. Wykaz robót

 

3

Awaryjna obsługa techniczna budynków

 

1. SIWZ

2. Formularz

3. Wykaz robót

4. Wykaz pracowników

 

4

Parkingi i place pod osłony śmietnikowe

 

1. SIWZ

2. Formularz

3. Wykaz robót

4. Dokumentacja

5. Przedmiary 

5

Wymiana stolarki okiennej

 

1. SIWZ

2. Formularz

3. Wykaz robót

 

6

Prace dekarskie na budynkach mieszkalnych

 

1. SIWZ

2. Formularz

3. Wykaz robót

 

7

Budowa instalacji przeciwpożarowych pionów nawodnionych w budynku wysokim
przy ul. B. Chrobrego 128-130 w Oławie

 

1. SIWZ

2. Formularz

3. Wykaz robót

4. Dokumentacja

 

8

Remont ganków wejściowych Chrobrego, Sportowa, Szymanowskiego

 

1. SIWZ

2. Formularz

3. Wykaz robót

4. Dokumentacja zdjęciowa

 

9

Wymiana pionów i poziomów instalacji wodnej

 

1. SIWZ

2. Formularz

3. Wykaz robót

 

10

Wymiana przyłącza kanalizacyjnego w budynku mieszkalnym

 

1. SIWZ

2. Formularz

3. Wykaz robót

 

11

Remont wejść do budynku mieszkalno-usługowego przy ul. B. Chrobrego 56a-e

 

1. SIWZ

2. Formularz

3. Wykaz robót

4. Dokumentacja zdjęciowa

 

12

Remont pomieszczeń socjalnych ZGC

 

1. SIWZ

2. Formularz

3. Wykaz robót

4. Dokumentacja

 

 

Regulamin przetargu na roboty budowlane

 

 

1)      Oferty należy składać w sekretariacie zamawiającego przy ul. 1 Maja 22
w Oławie w terminie do 6 marca 2019 r. do godziny 14³º.

2)      Dodatkowe informacje można uzyskać w Dziale Techniczno – Eksploatacyjnym Spółdzielni   pod nr tel. 71 303 -90- 69 lub 71 303-90-67

3)      Komisja przetargowa dokona otwarcia ofert w dniu 7 marca 2019 r.
o godz. 10ºº w klubie Parnas przy ul. 1 Maja 13 i przystąpi do ich  rozpatrzenia.

4)      Zastrzegamy sobie prawo do swobodnego wyboru oferenta oraz prowadzenia

 dodatkowych negocjacji z oferentami.

5)      Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.