.:: Przetargi –Rob. Budowlane ::.

 

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO -WŁASNOŚCIOWA

„ODRA” 55-200 Oława,  ul. 1 Maja  22

 

Ogłasza przetarg nieograniczony i zaprasza do składania pisemnych ofert na wykonanie niżej wymienionych prac w budynkach administrowanych przez Spółdzielnię:

 

Lp

Zadanie do przetargu

1.

DOSTAWA I WYMIANA WODOMIERZY ZIMNEJ I CIEPŁEJ WODY WRAZ Z NAKŁADKAMI RADIOWYMI

 

1. SIWZ

2. Formularz

3. Wykaz robót

4.Zestawienie budynków

 

 

Regulamin przetargu na roboty budowlane

 

 

1)      Oferty należy składać w sekretariacie zamawiającego przy ul. 1 Maja 22
w Oławie w terminie do 23 października 2017 r. do godziny 14³º.

2)      Dodatkowe informacje można uzyskać w Dziale Techniczno – Eksploatacyjnym Spółdzielni   pod nr tel. 71 303 -90- 69 lub 71 303-90-67

3)      Komisja przetargowa dokona otwarcia ofert w dniu 24 października 2017 r.
o godz. 10ºº w klubie Parnas przy ul. 1 Maja 13 i przystąpi do ich  rozpatrzenia.

4)      Zastrzegamy sobie prawo do swobodnego wyboru oferenta oraz prowadzenia

 dodatkowych negocjacji z oferentami.

5)      Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.