.:: Przetargi –Rob. Budowlane ::.

 

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO -WŁASNOŚCIOWA

„ODRA” 55-200 Oława,  ul. 1 Maja  22

 

Ogłasza przetarg nieograniczony i zaprasza do składania pisemnych ofert na wykonanie niżej wymienionych prac w budynkach administrowanych przez Spółdzielnię:

 

Lp

Zadanie do przetargu

1

Zimowe utrzymanie dróg i parkingów

 

1. SIWZ

2. Formularz

3. Wykaz robót

4. Kosztorys ofertowy

5.Wykaz sprzętu

6. Mapa sytuacyjna

7. Wykaz dróg

 

 

 

 

 

1)      Oferty należy składać w sekretariacie zamawiającego przy ul. 1 Maja 22
w Oławie w terminie do 9 sierpnia 2021 r. do godziny 14³º.

2)      Dodatkowe informacje można uzyskać w Dziale TE  pod nr tel. 71 303 -90- 69

3)      Komisja przetargowa dokona otwarcia ofert w dniu 10 sierpnia 2021 r.  i przystąpi do ich  rozpatrzenia.

4)      Ze względu na sytuacje epidemiczną nie zostanie przeprowadzone publiczne otwarcie ofert. Na stronie internetowej będzie zamieszczony protokół z otwarcia przetargu.

1)      Zastrzegamy sobie prawo do swobodnego wyboru oferenta oraz prowadzenia

 dodatkowych negocjacji z oferentami.

2)      Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

Do pobrania:

Regulamin przetargu na roboty budowlane

Klauzula informacyjna RODO