.:: Przetargi - Lokale ::.

 

„Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa  „ODRA
 ul.1 Maja 22  55-200 Oława

 

Ogłasza:

 

1.     przy ul. Chrobrego 20A/I o powierzchni 213,00 m2

stawka wyjściowa 7,30 zł m2/netto + media + opłata za odpady wg cen obowiązujących.  

2.     przy ul. Chrobrego 20A/II o powierzchni 163,19 m2

stawka wyjściowa 7,30 zł m2/netto + media + opłata za odpady wg cen obowiązujących. 

3.     przy ul. Chrobrego 20F o powierzchni 33,80 m2

stawka wyjściowa 8,30 zł m2/netto + media + opłata za odpady wg cen obowiązujących.  

4.     przy ul. Chrobrego 102 o powierzchni 25,20 m2

stawka wyjściowa 3,00 zł m2/netto + media + opłata za odpady wg cen obowiązujących.  

5.     przy pl. K. Szymanowskiego 12 o powierzchni 66,73 m2

stawka wyjściowa 7,70  zł m2/netto + media + opłata za odpady wg cen  obowiązujących. 

6.     przy pl. K. Szymanowskiego 19 o powierzchni 25,32 m2

stawka wyjściowa 7,30  zł m2/netto + media + opłata za odpady wg cen  obowiązujących. 

 

·        kwota przebicia – 0,50 zł/m2

·        przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w wys.  200.00 zł na konto Spółdzielni 
SANTANDER S.A. I O/Oława: 33 1090 2428 0000 0006 1400 0144 do dnia 24 września 2018 r

·        Przetargi odbędą się w formie ustnej 25 września 2018 r. godz. 1000 w klubie „Parnas” przy
ul. 1 Maja 13.

·      Opłaty czynszowe podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.

·      Wygrywający przetarg wpłaca w terminie 3 dni na konto Spółdzielni opłatę
w wysokości 3-miesięcznej stawki czynszu, stanowiącej zabezpieczenie bieżącej płatności.

·      Brak w/w wpłaty oraz rezygnacja z najmu powoduje przepadek wpłaconego wadium.

·      Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

      W sprawie oglądania lokali oraz  uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt
z Administracją Os. Sobieskiego tel. 71 313 82 91 (lokale przy pl. Szymanowskiego)
Adm. Os. Chrobrego tel. 71 303 90 66 ( lokale przy ul. B.  Chrobrego).