.:: Przetargi - Lokale ::.

 

„Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa  „ODRA
 ul.1 Maja 22  55-200 Oława

 

Ogłasza:

 

1.  Przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego
przy pl. Szymanowskiego 24 o powierzchni 73,00 m2

a.  stawka wyjściowa 12,00 zł m2/netto + media + opłata za odpady wg cen  obowiązujących.

b.  kwota przebicia – 0,50 zł.

c.  przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w wys.  200.00 zł na konto Spółdzielni  BZ WBK S.A. I O/Oława: 33 1090 2428 0000 0006 1400 0144do 26.06.2017 r.

 

2.  Przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego
przy ul. Chopina 34 o powierzchni 11,70 m2

a.  stawka wyjściowa 13,00 zł m2/netto + media + opłata za odpady wg cen  obowiązujących.

b.  kwota przebicia – 0,50 zł.

c.  przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w wys.  200.00 zł na konto Spółdzielni  BZ WBK S.A. I O/Oława: 33 1090 2428 0000 0006 1400 0144do 26.06.2017 r.

 

3.  Przetarg nieograniczony  na najem lokalu użytkowego
przy ul. Chrobrego 20F o powierzchni 33,80 m2

a.  stawka wyjściowa 8,00 zł m2/netto + media + opłata za odpady wg cen obowiązujących.  

b.  kwota przebicia – 0,50 zł.

c.  przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w wys.  200.00 zł na konto Spółdzielni  BZ WBK S.A. I O/Oława: 33 1090 2428 0000 0006 1400 0144do 26.06.2017 r.

 

4.  Przetarg nieograniczony  na najem lokalu użytkowego
przy ul. Chrobrego 102 o powierzchni 25,20 m2

a.  stawka wyjściowa 2,70 zł m2/netto + media + opłata za odpady wg cen obowiązujących.  

b.  kwota przebicia – 0,50 zł.

c.  przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w wys.  200.00 zł na konto Spółdzielni  BZ WBK S.A. I O/Oława: 33 1090 2428 0000 0006 1400 0144do 26.06.2017 r.

 

Przetargi odbędą się w formie ustnej 27 czerwca 2017 r. godz. 1000 w klubie   
„Parnas” przy ul. 1 Maja 13.

 

·  Opłaty czynszowe podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.

·  Wygrywający przetarg wpłaca w terminie 3 dni na konto Spółdzielni opłatę
w wysokości 3-miesięcznej stawki czynszu, stanowiącej zabezpieczenie bieżącej płatności.

·  Brak w/w wpłaty oraz rezygnacja z najmu powoduje przepadek wpłaconego wadium.

·  Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

    W sprawie oglądania lokali oraz  uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt
z Administracją Os. Sobieskiego tel. 71 313 82 91 (lokal przy pl. Szymanowskiego 24 i Chopina 34 )
Adm. Os. Chrobrego tel. 71 303 90 66 ( lokal przy ul. Chrobrego 102 i 20F)