.:: Przetargi - Lokale ::.

 

„Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa  „ODRA”
w Oławie

ul.1 Maja 22  55-200 Oława

 

Ogłasza:

 

1.      Przetarg nieograniczony  na najem lokalu użytkowego
przy ul. 1 Maja 22/IV o powierzchni 41,10 m2

stawka wyjściowa 15,40  zł m2/netto + media ( c.o. 4,92 zł m2/netto) + opłata za odpady wg cen  obowiązujących. 

 

2.      Przetarg nieograniczony  na najem lokalu użytkowego
przy ul. Chrobrego 20F o powierzchni 33,80 m2

stawka wyjściowa 8,80 zł m2/netto + media ( c.o. 4,92 zł m2/netto) + opłata za odpady wg cen obowiązujących.  

 

·     kwota przebicia – 0,50 zł/m2

·     przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w wys.  200.00 zł na konto Spółdzielni 
SANTANDER S.A. I O/Oława: 33 1090 2428 0000 0006 1400 0144 do dnia
29 grudnia 2021 r

·     Przetarg odbędzie się w formie ustnej 30 grudnia 2021 r. w klubie „Parnas” przy 
ul. 1 Maja 13 – o godzinie 10:00.

·     Opłaty czynszowe podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.

·     Wygrywający przetarg wpłaca w terminie 3 dni na konto Spółdzielni opłatę
w wysokości 3-miesięcznej stawki czynszu, stanowiącej zabezpieczenie bieżącej płatności.

·     Brak w/w wpłaty oraz rezygnacja z najmu powoduje przepadek wpłaconego wadium.

·     Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

·     Szczegółowe zasady przetargu określa regulamin dostępny na stronie www.smodra.pl

 

 

W sprawie oglądania lokalu oraz  uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt
z  Administracją Os. Chrobrego tel. 71 303 90 66 (lokale przy ul. Chrobrego) Administracja Os. Kasprowicza tel 71 303 93 57 (lokal przy ul. 1 Maja).

 

 

 

 

Regulamin przetargu - pobierz