.:: Ogłoszenie ::.

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „ODRA”
w Oławie informuje,

 

że od miesiąca września 2018 roku  będzie istniała możliwość sprawdzenia salda opłat eksploatacyjnych za pośrednictwem portalu internetowego e-BOK.

Dzięki temu rozwiązaniu Spółdzielnia zyskała możliwość bezobsługowego przekazania niezbędnych informacji wszystkim zainteresowanym mieszkańcom. e-BOK pozwali na kontrolę salda opłat eksploatacyjnych bez konieczności wizyty w siedzibie Spółdzielni.

 

Podstawowe informacje

Właściciele lokali po zgłoszeniu chęci posiadania dostępu do swoich danych, otrzymują hasło do aplikacji webowej, nadane przez operatora ZSI. Przy logowaniu z przygotowanego linku ze strony www.smodra.pl, poprzez dowolną przeglądarkę internetową, istnieje możliwość swobodnej zmiany nadanego hasła. Od tego momentu hasło jest znane tylko temu właścicielowi - użytkownikowi e-Aplikacji. W przypadku zagubienia hasła, z poziomu ZSI może zostać nadane nowe. Dane prezentowane dla właścicieli lokali zawierają minimalną, potrzebną ilość informacji (saldo, rozrachunki, parametry, dokumenty itp.).

Zainteresowanych korzystaniem z elektronicznego Biura Obsługi Klienta prosimy o kontakt z Działem Czynszów pok. nr 3 w biurze Spółdzielni przy ul. 1 Maja 22 lub pod numerem telefonu 71 303 93 58.

 

Zasady korzystania

1.      Spółdzielnia nie posiada informacji o indywidualnym haśle i nie może go odtworzyć.
W przypadku utraty indywidualnego hasła Spółdzielnia może jedynie ponownie wygenerować nowe losowe hasło (likwidując wcześniejszy dostęp).

2.      Na pisemne żądanie właściciela lokalu Spółdzielnia zablokuje dostęp do konta e-BOK i usunie dane z listy użytkowników e-BOK.

3.      Spółdzielnia ma prawo zablokować dostęp do konta w przypadku stwierdzenia korzystania z niego w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem.

4.      Saldo rozliczeń dotyczące danego lokalu na dany dzień może nie uwzględniać operacji z kilku minionych dni, które nie zostały jeszcze zaksięgowane.

5.      System e-BOK działa w oparciu o cykliczny, automatyczny przesył informacji. Uzyskane przez właściciela lokalu - użytkownika za pośrednictwem systemu e-BOK dane mają charakter informacyjny.

6.      W przypadku stwierdzenia niezgodności należy skontaktować się z Działem Czynszów
tel. 71 303 93 58.

7.      Spółdzielnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z udostępnienia
identyfikatora i hasła przez właściciela - użytkownika osobom trzecim.