.:: Ogłoszenie ::.

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa

„ODRA” w Oławie, ul. 1 Maja 22, 55-200 Oława

 

OGŁASZA PRZETARG

 

na ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego
położonego w Oławie przy ulicy J. Iwaszkiewicza 27/14

 

Mieszkanie o pow. użytkowej 68,70 m2  składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, 
wc i przedpokoju, położone na
IV piętrze budynku wielolokalowego.

 

Wymagany wkład budowlany wynosi  174.000,00 zł.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 9 stycznia 2018 r. (wtorek) o godz. 1000
w Klubie Spółdzielczym „Parnas” w Oławie przy ul. 1 Maja 13.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 8.700,00 zł  na konto Spółdzielni: 33 1090 2428 0000 0006 1400 0144 BZ WBK O/OŁAWA w terminie najpóźniej do dnia 9 stycznia 2018 r. do godz. 930 , oraz złożenia pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem technicznym mieszkania i świadectwem charakterystyki energetycznej części budynku.

Wysokość jednego postąpienia wynosi 500,00 zł. Osoba wygrywająca przetarg jest zobowiązana
w terminie 30 dni od daty przetargu wpłacić na konto Spółdzielni kwotę wylicytowaną
w przetargu. Wpłacone wadium przez wygrywającego zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Oferentom, którzy nie wygrali przetargu wpłacone wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu na podane konto bankowe. Wadium przepada na rzecz Spółdzielni, gdy wygrywający przetarg nie dopełni formalności  podanych wyżej lub odstąpi od zawarcia umowy o przeniesienie prawa odrębnej własności lokalu. Zawarcie notarialnej umowy przeniesienia prawa odrębnej własności lokalu nastąpi w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty wpłacenia na konto Sp-ni wartości rynkowej lokalu lub kwoty wylicytowanej. Opłata notarialna i wieczystoksięgowa wynosi ok. 1.600,00 zł.

 

Informacje w sprawie lokalu i klucze znajdują się w Administracji Osiedla Sobieskiego,
pl. Szymanowskiego 17, tel. 71 313 82 91.

 

Zarząd Spółdzielni informuje, że przetarg może być unieważniony bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania bez prawa dochodzenia roszczeń wobec Spółdzielni.

 

Do pobrania:

 

Regulamin przetargu

 

Schemat mieszkania

 

Oświadczenie