.:: Ogłoszenie ::.

    

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „ODRA” w Oławie ogłasza konkurs ofertowy na najem dodatkowego pomieszczenia piwnicznego:

 

Nr pom.  Adres Powierzchnia

1  Sportowa 56            2,92 m2

2  Sportowa 56            8,60 m2

3  Sportowa 56            12,68 m2

       

Spółdzielnia informuje, że użytkowanie dodatkowego pomieszczenia piwnicznego jest możliwe pod warunkiem uiszczania co miesięcznej opłaty  w kwocie 3,10 zł/m 2 jednak nie mniejszej niż dla pomieszczenia nr:

1. Pom. nr 1– 15,00 zł

2. Pom. nr 2 - 26,66 zł

3. Pom. nr 3 - 39,30 zł

 

Zainteresowani powinni dostarczyć do Administracji Osiedla Chrobrego lub Działu Technicznego
w terminie do 22 czerwca 2017 r. do godz. 14:00 swoją propozycję wynajmu pomieszczenia piwnicznego w zaklejonej kopercie z napisem

 

„Oferta na najem pomieszczenia piwnicznego w Oławie przy ul. Sportowej 56  nr pomieszczenia …..……….”

 

 

Po wyznaczonym terminie, komisja w dniu 23 czerwca 2017 r. wyłoni najkorzystniejszą ofertę o czym zainteresowani zostaną poinformowani pisemnie.

 

 

Do pobrania

 

- Formularz oferty

- Regulamin konkursu

- Wzór umowy

- Wzór protokołu