.:: Ogłoszenie::.

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa

„ODRA” w Oławie, ul. 1 Maja 22, 55-200 Oława

OGŁASZA

KONKURS OFERTOWY na:

 

 

użytkowanie powierzchni pod zabudowę (po zlikwidowanych zsypach) przy ul Sportowej 56-58
między następującymi półpiętrami klatki schodowej;

Parter  - 1 piętro,

2 piętro - 3 piętro,

4 piętro  - 5 piętro,

6 piętro  - 7 piętro,

8 piętro  - 9 piętro,

 

Spółdzielnia informuje, że kwota bazowa do przetargu została ustalona  w wysokości                      

15 zł miesięcznie.

Zainteresowani powinni dostarczyć do Administracji Osiedla Chrobrego lub
Działu Technicznego w terminie do 25.08.2022 r. do godz. 10

swoją propozycję opłaty za użytkowanie powierzchni pod zabudowę,
w zaklejonej kopercie z napisem
„Oferta na użytkowanie powierzchni pod zabudowę
przy ul. Sportowej …….…, na  …………....półpiętrze”

 

Do pobrania:

 

Regulamin

 

Formularz Ofertowy

 

Wzór umowy