.:: Ogłoszenie::.

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „ODRA”
w Oławie

 

uprzejmie informuje, że konieczne jest dokonanie rozliczeń ze Związkiem Międzygminnym Ślęza-Oława z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres, w którym Państwo wnosili opłaty indywidualnie do Związku tj. od 1 lipca 2013 do 30 czerwca 2015.

Związek Międzygminny przekaże informacje Spółdzielni o wnoszonych przez Państwa wpłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyłącznie na podstawie Państwa zgody, wyrażonej we wniosku.

Prosimy o podpisanie wniosku o przeksięgowanie i oświadczenia, następnie dostarczenie do siedziby Spółdzielni lub Administracji Osiedla.

Państwa wniosek zobowiązujemy się dostarczyć do Związku Międzygminnego Ślęza-Oława a na podstawie oświadczenia złożymy deklarację zbiorczą za w/w okres.

 

PREZES ZARZĄDU

Lucjan Mróz

 

Z-CA PREZESA ZARZĄDU

Mirosław Tuziak

 

Pliki do pobrania:

 

Oświadczenie za okres VII 2013- VI 2015  

Wniosek o przeksięgowanie