.:: Biura Spółdzielni ::.Biura Zarządu SM L-W ‑ODRA zlokalizowane są w Oławie przy ul.1 Maja 22
Biura czynne są codziennie w godzinach 7.00 do 15.00.
Telefony:
      Centrala: 
              071 303 93 51 
              071 313 21 19
Fax:      
              071 313 38 33

Tel.i e-mail komórek zarządu:

sekretariat: 071 303 93 51 sekretariat@smodra.pl
radca prawny: 071 303 93 59  radcaprawny@smodra.pl
sprawy członkowsko-mieszkaniowe: 071 303 93 52 czlonkowski@smodra.pl
główny księgowy: 071 303 93 56  glownyksiegowy@smodra.pl
dział finansowo-ksiegowy: 071 303 93 54  ksiegowosc@smodra.pl
windykacja należności: 071 303 93 60 windykacja@smodra.pl
czynsze: 071 303 93 58 czynsze@smodra.pl
wkłady mieszkaniowe: 071 303 93 60  wklady@smodra.pl 
kadry: 071 303 93 51  kadry@smodra.pl 
płace: 071 303 93 53  place@smodra.pl 
faktury: 071 303 93 61  faktury@smodra.pl

Biura pionu techniczno-eksploatacyjnego mieszczą się w Oławie przy ul.Rybackiej 24a i czynne są codziennie w godzinach 7.00 do 15.00.
Telefony:
Centrala:  
    071 303 90 61
Fax:       
    071 313 20 90
Telefon i e-mail:
sekretariat: 071 303 90 61  BiuroRybacka@smodra.pl
dział techniczno-eksploatacyjny kierownik: 071 303 90 69 eksploatacja@smodra.pl
dział techniczno-eksploatacyjny inspektorzy: 071 303 90 68 techniczny@smodra.pl
transport: 071 303 90 67 transport@smodra.pl
sprawy BHP i p.poż.: 071 303 90 62  behape@smodra.pl
magazyn: 071 303 90 63   magazyn@smodra.pl


Zakład Gospodarki Cieplnej mieści się w Oławie przy ul.Rybackiej 24
Biuro ZGC czynne jest codziennie w godzinach 7.00 do 15.00.
Telefon:
               071 313 29 59
Telefon i e-mail:

Zakład Gospodarki Cieplnej: 071 303 90 60   kotlownia@smodra.pl