.:: Biura Spółdzielni ::.

Biura Zarządu - 1 Maja 22

 

 

Sekretariat

71 303 93 51

sekretariat@smodra.pl

Sprawy członkowsko mieszkaniowe

71 303 93 52

czlonkowski@smodra.pl

Główny Księgowy

71 303 93 56

glownyksiegowy@smodra.pl

Dział finansowo-księgowy

71 303 93 54

ksiegowosc@smodra.pl

Windykacja należności

71 303 93 60

windykacja@smodra.pl

Czynsze:

71 303 93 58

czynsze@smodra.pl

Wkłady mieszkaniowe

71 303 93 60

wklady@smodra.pl 

Faktury

71 303 93 61

faktury@smodra.pl

Dział Techniczno-Eksploatacyjny - Rybacka 24a

 

Sekretariat

71 303 90 61

biurorybacka@smodra.pl

Dział techniczno-eksploatacyjny kierownik

71 303 90 69 

eksploatacja@smodra.pl

Dział techniczno-eksploatacyjny inspektorzy

71 303 90 68

techniczny@smodra.pl

Zakład Gospodarki Cieplnej - Rybacka 24

 

Zakład Gospodarki Cieplnej:

71 303 90 60